کاملترین فایل بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با استفاده از مدل‌‌های پذیرش تكنولوژی و بازاریابی رابطه مند

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با استفاده از مدل‌‌های پذیرش تكنولوژی و بازاریابی رابطه مند
کلمات کلیدی:همراه بانک,بانکداری الکترونیک,بازاریابی رابطه مند,مدل پذیرش تکنولوژی,دانلود مقالات رشته مدیریت,بازاریابی رابطه مند,پذیرش همراه بانک توسط مشتریان

دانلود مقاله رشته مدیریت

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با استفاده از مدل‌‌های پذیرش تكنولوژی و بازاریابی رابطه مند

(مورد مطالعه: شعب بانك کشاورزی شهر شیراز)

چکیده

بانکداری مبتنی بر موبایل هم به عنوان یک تکنولوژی نوین در صنعت موبایل فضای وسیعی را برای رشد دارد. و این موضوع لزوم مطالعه و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش این خدمات را نشان می دهد. در این تحقیق مدل پذیرش تکنولوژی که با استفاده از مؤلفه های بازاریابی رابطه مند بسط داده شده، برای شناسایی و الویت بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری تصمیم و رفتار مشتریان بانک کشاورزی در پذیرش و استفاده از همراه بانک مورد استفاده قرار گرفته است. متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از: میزان آشنایی با بانکداری الکترونیک، احساس سهولت کاربری، احساس کاربردی بودن، رضایت مشتری و اعتماد مشتری.

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک کشاورزی در سطح شهر شیراز می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه ای متشکل از 400نفر از مشتریان بانک کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت داده های 379 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی مؤید برازش مناسب مدل و مطابقت عوامل استخراج شده با سؤالات طراحی شده در مدل تحقیق بودند. در سطح معادلات ساختاری نیز نتایج استفاده از روش های تحلیل مسیر، فرضیه های تحقیق را تأیید می نماید. نتایج نشان می دهد متغیر احساس سهولت کاربری با23/0 = β، بیشترین میزان تأثیر را بر پذیرش داشته و متغیرهای بعدی به ترتیب رضایت مشتری، احساس کاربردی بودن، اعتماد مشتری و میزان آشنایی با خدمات بانکداری الکترونیک بوده اند.

کلید واژگان:

همراه بانک

بانکداری الکترونیک

بازاریابی رابطه مند

مدل پذیرش تکنولوژی

1. مقدمه

بانكداری مبتنی بر موبایل یكی از جدیدترین دستاوردهای عرصه فناوری در صنعت بانكداری به‌شمار می‌رود و مزایای زیادی برای بانك‌ها و مشتریان ‌آن‌ها فراهم نموده است. باقی ماندن در فضای رقابتی، كاهش هزینه، امكان فعالیت‌های ارتباطی گسترده‌تر، صرفه‌جویی در زمان و هزینه، امكان دسترسی آسانتر و در عین حال سرعت بالاتر ارائه خدمات را می‌توان مزایایی دانست كه بانكداری مبتنی بر موبایل برای مشتریان بانك‌ها به‌ ارمغان آورده است.

از این رو علاقه‌مندی مدیران بانكی به دانستن این موضوع كه چه فاكتورها و عواملی باعث افزایش استفاده از خدماتی نظیر بانكداری مبتنی بر موبایل توسط مشتریانشان می‌شود قابل توجیه است و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش و استفاده از این خدمات، امكان برنامه‌ریزی مناسب‌تر جهت تسریع افزایش كاربران خدمات بانكداری مبتنی بر موبایل و بهره‌مندی سریع‌تر از مزایای این پدیده جدید را برای بانك‌ها و نیز كاربران این خدمات فراهم می‌آورد. استفاده فراگیر مردم از تلفن همراه برای بانك‌ها فرصتی را فراهم می‌كند تا با ارائه یكی از خدمات بانكداری الكترونیك بتوانند ضمن ارائه خدمتی جدید و در راستای نیازهای مشتریان و كاستن مشكلات ناشی از بانكداری سنتی، در یك فضای رقابتی مشتریان بالقوه را جذب كرده و در نتیجه بر سودآوری خود بیافزایند.

فهرست مطالب

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با استفاده از مدل‌‌های پذیرش تكنولوژی و بازاریابی رابطه مند 1

چکیده 3

کلید وا|ژگان: 3

همراه بانک ، مدل پذیرش تکنولوژی، بانکداری، پذیرش، بازاریابی رابطهمند. 3

1. مقدمه 4

2. ادبیات تحقیق 5

2-1.بانکداری الکترونیک 5

2-3. مزایای بانكداری مبتنی بر تلفن همراه 6

2-4. مروری بر تئوریهای پذیرش 7

تئوری اقدام مستدل 8

تئوری رفتار سنجیده 9

3. پیشینه تحقیق 10

مطالعات داخل کشور 10

مطالعات خارج کشور 11

4. مدل مفهومی تحقیق 13

5. روش تحقیق 15

منابع 22

ادامه مطلب و دریافت فایل

پایان نامه کارشناسی صنایع غذایی با عنوان ماکارونی غنی شده:ماکارونی غنی شده,غنی سازی ماکارونی,تاریخچه ماکارونی در ایران و جهان,دانلود پایان نامه ماکارونی,دانلود پایان نامه غنی سازی ماکارونی,دانلود پایان نامه ماکارونی غنی شده,پایان نامه غنی‌سازی مواد غذایی

بررسی تاثیر سرمایه فکری در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بر شاخص توسعه انسانی:سرمایه فکری در شرکت های بورس,شاخص توسعه انسانی در شرکت های بورس,تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی,رابطه سرمایه فکری و توسعه انسانی,رابطه سرمایه فکری و توسعه انسانی در بورس اوراق بهادار,تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در بورس اوراق بهادار, پایان نامه تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی

سیاست های خارجی آمریکا در قبال ایران در قرن 21:دانلود پایان نامه انگلیسی کارشناسی ارشد علوم سیاسی,سیاست های خارجی آمریکا در قبال ایران در قرن 21,سیاست های خارجی آمریکا در قبال ایران,ایران,آمریکا,سیاست خارجی,روابط خارجی ایران و آمریکا,دانلود پایان نامه انگلیسی علوم سیاسی,دانلود پایان نامه انگلیسی

نقش مشاور در بخشهای مختلف آموزش و پرورش:نقش مشاور در كاهش افت تحصیلی:مشاوره,نقش مشاور,افت تحصیلی ,نقش نظام مشاوره و راهنمایی در سمت دهی به استعدادها ,مشاوره شغلی و سازگاری های حرفه ای,نقش مشاور درامورتحصیلی وتربیتی دانش آموزان,جایگاه مشاوران مدارس و موانع مشاوره,دانلود مقاله نقش مشاور در بخشهای مختلف آموزش و پرورشنقش مشاور در كاهش افت تحصیلی,انجام پایان نامه,خرید پایان نامه

طرح های پاداش تشویقی و انواع پرداختهای تشویقی:پرداخت تشویقی,انواع پرداختهای تشویقی,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,طرح های پاداش تشویقی و انواع پرداختهای تشویقی,دانلود پایان نامه مدیریت,دانلود پایان نامه طرح های پاداش تشویقی,دانلود پایان نامه پرداختهای تشویقی

نظریه های روانشناسان در مورد عزت نفس و بررسی رابطه آن با دیگر مفاهیم:نظریه های عزت نفس,نظریه های روانشناسان در مورد عزت نفس,نظریه عزت نفس روزنبرگ,نظریه مازلو درباره عزت نفس,نظریه عزت نفس راجرز,نظریه کوپر اسمیت,مولفه های اساسی عزت نفس,نظریه های روانشناسان در مورد عزت نفس,پایان نامه نظریه های عزت نفس

مبانی نظری و پیشینه تحقیق:پیشرفت تحصیلی، دوره های یادگیری الکترونیکی

بررسی پیشینه خط و انواع آن و ارزیابی روانشناسی آن در آثار هنرمندان:دانلود پایان نامه عنصر بصری خط,روانشناسی خط,خط در آثار هنرمندان,تقسیم بندی انواع خطوط,دانلود پایان نامه خط,بررسی پیشینه خط و انواع آن و ارزیابی روانشناسی آن در آثار هنرمندان

ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ایران:ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی یک مثال از دشت کرمان، ایران

آموزش از طریق تلفن همراه:Mlearning,آموزش سیار,آموزش الکترونیک,Mobile Learning,آموزش مبتنی بر تلفن همراه,دانلود مقالات رشته مدیریت,آموزش از طریق تلفن همراه,دانلود مقالات مدیریتی,سیستم همکاری در فروش فایل